Astrofysikk og astronomi

Fysikk

Vitenskap og teknologi nyheter

Teknologi

Kjemi

Biologi

En studie foreslått eksistensen av forskjeller i nervetilkoblings menn og kvinner å belyse noen tro om atferd mellom kjønnene