Astrofysikk og astronomi

Fysikk

Vitenskap og teknologi nyheter

Teknologi

Kjemi

Biologi

I et forskningsprosjekt, Oklahoma medisinske Research Foundation, forskere Lijun Xia, Jianxin Fu, MD, og Brett Herzog, oppdaget en ny blodplatefunksjon.